Uzależnienia i współuzależnienia

Uzależnienie od alkoholu, substancji psychoaktywnych

Jeżeli jesteś osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych lub uważasz, że spożywasz zbyt duże ilości i chciałbyś zrozumieć swoje uzależnienie, oraz nauczyć się żyć w trzeźwości, to dobrze trafiłeś. Nasi specjaliści psychoterapii uzależnień wiedzą jak mogą Ci pomóc.

Celem spotkań terapeutycznych jest wzmocnienie motywacji do trzeźwości, zaprzestanie używania substancji, zredukowanie szkód jakie ponosi klient oraz poprawa funkcjonowania i satysfakcja z trzeźwego życia.

Jak rozpoznać uzależnienie od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, substancje pobudzające, leki)?

 1. Osoba uzależniona od alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej odczuwa silną potrzebę zażycia substancji tzn. głód substancji.
 2. Osoba ma trudności w kontrolowaniu ilości spożywanego alkoholu oraz czasu poświęconego na spożycie.
 3. Osoba spożywa coraz większe ilości substancji w celu osiągnięcia pożądanego efektu.
 4. Mimo posiadanej wiedzy o szkodliwym wpływie na funkcjonowanie oraz zdrowie, osoba nie rezygnuje ze spożywania substancji.
 5. Osoba doświadcza zespołu abstynencyjnego po odstawieniu substancji.
 6. Osoba rezygnuje ze wcześniejszych zainteresowań. Spożywanie substancji psychoaktywnej zastępuje jej wcześniejsze przyjemności.

Diagnozę uzależnienia od alkoholu lub substancji psychoaktywnej można dokonać za pomocą międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10.

Warto skonsultować się z psychiatrą oraz specjalistą psychoterapii uzależnień, aby uzyskać dokładną diagnozę i odpowiednie wsparcie.

Współuzależnienie

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych jednej z osób w rodzinie powoduje wiele zmian w funkcjonowaniu pozostałych członków rodziny. Osoby odczuwają dużo napięcia, lęku, swoje życie podporządkowują pod uzależnienie jednej osoby. Współuzależnienie powstaje poprzez rozwijanie się niezdrowej zależności psychicznej i emocjonalnej od osoby uzależnionej od substancji. Osoba współuzależniona może wykazywać pewne charakterystyczne cechy:

 1. Skupianie się na potrzebach osoby uzależnionej, przy zaniedbywaniu własnych.
 2. Nadmierna kontrola i sprawdzanie osoby uzależnionej w celu próby skontrolowania jej nałogu.
 3. Trudności w utrzymywaniu granic w relacji z osobą uzależnioną.
 4. Poczucie własnej wartości jest uzależnione od realizowania i spełniania potrzeb innych.
 5. Skupienie się na emocjach osoby uzależnionej. Zapominanie i unieważnianie własnych emocji.
 6. Nadmierna troska o innych.

Współuzależnienie często utrudnia skuteczne radzenie sobie z trudną sytuacją. Psychoterapia uzależnień i wsparcie psychologiczne mogą być istotne dla osób współuzależnionych, aby zrozumieć i przepracować te wzorce zachowań, odzyskać kontrolę nad własnym życiem i rozwijać zdrowsze relacje. Psychoterapia dla osób współuzależnionych może być prowadzona niezależnie od podjęcia terapii przez osobę uzależnioną.

KONTAKT