DDA

DDA

DDA oznacza syndrom dorosłego dziecka alkoholika, to osoby, które wychowywały się w środowisku dysfunkcyjnym z powodu nadużywania substancji psychoaktywnej przynajmniej przez jednego członka rodziny. Osoby wychowujące się w rodzinie alkoholowej doświadczają trudności w funkcjonowaniu w dorosłym życiu.

Dziecko wychowujące się w rodzinie, w której substancja odgrywa główną rolę powoduje, że ponosi wiele konsekwencji i trudności w dorosłości.

  1. Trudności z zaufaniem w relacjach z innymi ludźmi.
  2. Poczucie niskiej samooceny.
  3. Trudności w rozpoznawaniu oraz radzeniu sobie z emocjami.
  4. Trudności w stawianiu i utrzymywaniu granic w bliskich związkach oraz relacjach z innymi ludźmi.
  5. Podatność na uzależnienia.
  6. Trudności w budowaniu relacji.
  7. Poczucie niepewności, lęku oraz stresu w różnych sytuacjach społecznych.

Doświadczenie każdej osoby jest indywidualne i nie wszystkie osoby, które wychowują się w rodzinie alkoholowej doświadczają tych samych trudności i mają syndrom DDA. Wsparcie psychologiczne oraz terapia DDA mogą być pomocne w pokonywaniu trudności i przyjrzeniu się własnym doświadczeniom. Warto skorzystać z pomocy specjalisty psychoterapii uzależnień oraz psychologa w celu pracy nad trudnościami i podniesieniem poziomu satysfakcji z własnego życia.

KONTAKT